Auteur Topic: een aantal nieuwe verkeersregels vanaf 31 mei 2019  (gelezen 292 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline bert.covens

 • Meer dan expert
 • *****
 • Berichten: 4.676
 • Geslacht: Man
 • May we ? Mais oui !
een aantal nieuwe verkeersregels vanaf 31 mei 2019
« Gepost op: dinsdag 28 mei 2019 - 21:48:01 »
Een aantal zaken zullen al per 31 mei eerstkomende wijzigen.

Ik probeer het hieronder ff op te lijsten :1.

drie- en vierwielers met een breedte van maximum 1 meter worden per definitie gelijkgesteld met fietsen :

Citaat
Art. 2. Bepalingen

2.15.1. “Rijwiel”: elk voertuig met twee of meer wielen, dat wordt voortbewogen door middel van pedalen of van handgrepen door één of meer van de gebruikers en niet met een motor is uitgerust, zoals een fiets, een driewieler of een vierwieler. 

De bevestiging van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25 kW, waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/u bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen, brengt geen wijziging in de classificatie als rijwiel.

Het niet bereden rijwiel wordt niet als voertuig beschouwd.

Drie- en vierwielers die een breedte hebben van maximum 1 meter worden gelijkgesteld met fietsen.2.

De door de constructie bepaalde maximumsnelheid voor gemotoriseerde voortbewegingstoestellen wordt van 18 km/u verhoogd tot 25 km/u :

Citaat
Art. 2. Bepalingen

2.15.2. Een “Voortbewegingstoestel” is:

ofwel een “niet-gemotoriseerd voortbewegingstoestel”, dit wil zeggen elk voertuig dat niet beantwoordt aan de definitie van rijwiel, dat door de gebruiker of de gebruikers door middel van spierkracht wordt voortbewogen en niet met een motor is uitgerust.

2° ofwel een “gemotoriseerd voortbewegingstoestel”, dit wil zeggen elk motorvoertuig met één of meer wielen dat door bouw en motorvermogen, op een horizontale weg, niet sneller kan rijden dan 25 km per uur, onder meer:
a) elektrische rolstoelen;
b) elektrische rolwagens voor personen met verminderde mobiliteit;
c) gemotoriseerde autopeds;
d) zelf balancerende een- of tweewielige elektrische toestellen.

Voor de toepassing van dit besluit worden de gemotoriseerde voortbewegingstoestellen niet gelijkgesteld met motorvoertuigen.

Het niet bereden voortbewegingstoestel wordt niet als voertuig beschouwd.

De gebruiker van een voortbewegingstoestel, die niet sneller dan stapvoets rijdt, wordt niet gelijkgesteld met een bestuurder.


3.

De leeftijd van kinderen die met hun fiets op het trottoir en verhoogde berm mag rijden, werd opgetrokken.
Ook de diameter van de wielen van de fiets, speelt geen rol meer.  En kennelijk werd ook de expliciete voorwaarde om andere weggebruikers niet in gevaar te brengen, geschrapt.

Citaat
Art. 9. Plaats van de bestuurders op de openbare weg

9.1.2. 5°
De fietsers van minder dan 10 jaar mogen in alle omstandigheden de trottoirs en de verhoogde bermen volgen.

4.

buiten de bebouwde kom moeten de bestuurders op de rijbaan een zijdelingse afstand van 1,50 meter laten tot de voetgangers :

Citaat
Artikel 40. Gedrag van de bestuurders tegenover voetgangers

40.7.
De bestuurder moet een zijdelingse afstand van ten minste één meter laten tussen zijn voertuig en de voetganger wanneer laatstgenoemde zich op de rijbaan bevindt onder de in dit reglement voorziene voorwaarden.

Buiten de bebouwde kom bedraagt de zijdelingse afstand ten minste 1,5 meter.

Indien deze minimumafstand niet nageleefd kan worden, mag de bestuurder slechts stapvoets rijden en zo nodig moet hij stoppen.

5.

buiten de bebouwde kom moeten de bestuurders van auto’s of motorfietsen een zijdelingse afstand laten van ten minste 1,50 meter tot fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen :

Citaat
Art. 40ter. Gedrag tegenover de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen

De bestuurder van een auto of van een motorfiets mag een fietser of bestuurder van een tweewielige bromfiets die zich op de openbare weg bevindt onder de in dit reglement voorziene voorwaarden niet in
gevaar brengen.

Hij moet dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van fietsende kinderen en bejaarden.

Hij moet een zijdelingse afstand van ten minste één meter laten tussen zijn voertuig en de fietser of bestuurder van een tweewielige bromfiets.

Buiten de bebouwde kom bedraagt de zijdelingse afstand ten minste 1,5 meter.

Hij mag een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen slechts met matige snelheid naderen teneinde de weggebruikers die er zich op bevinden, niet in gevaar te brengen en ze niet te hinderen wanneer zij het oversteken van de rijbaan met normale snelheid beëindigen. Zo nodig moet hij stoppen om ze te laten doorrijden.

Hij mag een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen niet oprijden wanneer het verkeer zodanig belemmerd is dat hij waarschijnlijk op die oversteekplaats zou moeten stoppen.

6.

De afstand waarbinnen het voor de voetgangers verplicht is om de oversteekplaats voor voetgangers te gebruiken, wordt teruggebracht van 30 m tot 20 m :

Citaat
Artikel 42. Voetgangers

42.4.1.
De voetgangers moeten de rijbaan haaks op haar aslijn oversteken; zij mogen er, zonder dat het nodig is, noch slenteren, noch blijven staan.

Wanneer er op minder dan ongeveer 20 meter afstand een oversteekplaats voor voetgangers is, moeten de voetgangers deze oversteekplaats volgen.

De voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren op een trottoir dat de rijbaan oversteekt,
zoals gedefinieerd in artikel 2.40.

7.

de mogelijkheid om met twee naast elkaar rijden wordt uitgebreid naar bestuurders van speed pedelecs

Citaat
Artikel 43. Fietsers en bromfietsers

43.2.
De fietsers en bestuurders van speed pedelecs die de rijbaan volgen, mogen met twee naast elkaar rijden, behalve wanneer het kruisen niet mogelijk is. Buiten de bebouwde kom moeten zij bovendien achter elkaar rijden bij het naderen van een achteropkomend voertuig.

Wanneer fietsers de rijstrook die voorbehouden is aan voertuigen van geregelde openbare diensten en aan voertuigen bestemd voor het ophalen van leerlingen of de bijzondere overrijdbare bedding mogen volgen, moeten zij achter elkaar rijden.

Fietsers moeten achter elkaar rijden wanneer een aanhangwagen aan een fiets gekoppeld is.

De gebruikers van het fietspad mogen elkaar noch hinderen, noch in gevaar brengen, noch een gevaarlijk gedrag vertonen ten opzichte van de andere weggebruikers.

Wanneer bromfietsers de bijzondere overrijdbare bedding mogen volgen, moeten zij achter elkaar rijden.

8.

de integrale groenfase voor fietsers, de fietser-voetganger lens en het verkeerslicht dat het rechts afslaan bij rood toelaat :

Citaat
Art. 61. Driekleurige verkeerslichten

61.1.
De driekleurige verkeerslichten zijn cirkelvormig en hebben de volgende betekenis:

rood licht betekent dat het verboden is de stopstreep of, zo er geen stopstreep is, het verkeerslicht zelf, voorbij te rijden;

vast oranjegeel licht betekent dat het verboden is de stopstreep of, zo er geen stopstreep is, het verkeerslicht zelf voorbij te rijden, tenzij de bestuurder bij het aangaan van dat licht het teken zo
dicht genaderd is, dat hij niet meer op voldoende veilige wijze kan stoppen; zo dit licht bij een kruispunt geplaatst is, mag de bestuurder, die de stopstreep of het licht in dergelijke omstandigheden voorbijgereden is, het kruispunt evenwel slechts oversteken op voorwaarde de andere weggebruikers niet in gevaar te brengen;

groen licht betekent dat het verkeerslicht mag voorbijgereden worden;

het rode licht, het vast oranjegeel licht en het groene licht mogen respectievelijk vervangen worden door één of meer rode, oranjegele of groene pijlen. Deze pijlen hebben dezelfde betekenis als de
lichten maar het verbod of de toelating is beperkt tot de richtingen die door de pijlen aangegeven worden;

wanneer één of meer bijkomende lichten in de vorm van één of meer groene pijlen tegelijk met een rood licht of een oranjegeel licht branden, betekenen de pijlen dat alleen in de richtingen die door de pijlen worden aangeduid mag voortgereden worden, op voorwaarde dat voorrang verleend wordt aan de bestuurders die op regelmatige wijze uit andere richtingen komen en aan de voetgangers;

wanneer de lichten de verlichte silhouet van een fiets voorstellen, gelden deze lichten slechts voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen.

7° Wanneer het groene, oranje of rode fietssilhouet omringd is door pijltjes betekent dit dat gelijktijdig groen, oranje of rood geldt voor de dwarsrichting. Deze lichten gelden enkel voor fietsers.

Wanneer de lichten het verlichte silhouet van een fiets en een voetganger voorstellen, gelden deze lichten enkel voor fietsers en voetgangers.

9° wanneer een bijkomend oranjegeel knipperend licht met een fietssilhouet en met een oranjegele knipperende pijl tegelijk met een rood licht of een oranjegeel licht brandt, betekent dit dat fietsers
en bestuurders van tweewielige bromfietsen alleen in de richting die door de pijl wordt aangeduid mogen verder rijden, op voorwaarde dat voorrang verleend wordt aan de bestuurders die op
regelmatige wijze uit andere richtingen komen en aan voetgangers.


9.

de integrale groenfase voor voetgangers :

Citaat
Art. 63. Tweekleurige verkeerslichten

63.1. Voetgangerslichten.


1. Voetgangerslichten zijn tweekleurig.

2. De lichten van deze tekens hebben de volgende betekenis:
1° rood licht betekent dat het verboden is zich op de rijbaan te begeven.
2° groen licht betekent dat het toegelaten is zich op de rijbaan te begeven. Als aanwijzing kan het einde van deze toelating door het knipperen van het groene licht worden aangekondigd.

3. Het rode licht wordt boven het groene licht geplaatst.

4. Het rode licht stelt de verlichte silhouet van een onbeweeglijke voetganger voor, terwijl het groene licht de verlichte silhouet van een voetganger in beweging voorstelt.

5. Als het voetgangerssilhouet omringd is door pijltjes, betekent dit dat gelijktijdig groen of rood geldt voor de dwarsrichting. Deze lichten gelden enkel voor voetgangers.

Per 1 juli 2019, zal de wegcode opnieuw nog een aantal wijzigingen ondergaan .......

To be continued !

Ik heb geen auto, ik heb zelfs geen bewijs om ermee te mogen rijden, maar ik heb nog nooit een vrouw horen klagen dat ik te laat gekomen ben. Dat vinden ze meestal leuk, een man die meer dan zeven minuten over de rit doet.   Jeroen Boone

Offline bert.covens

 • Meer dan expert
 • *****
 • Berichten: 4.676
 • Geslacht: Man
 • May we ? Mais oui !
Ik heb geen auto, ik heb zelfs geen bewijs om ermee te mogen rijden, maar ik heb nog nooit een vrouw horen klagen dat ik te laat gekomen ben. Dat vinden ze meestal leuk, een man die meer dan zeven minuten over de rit doet.   Jeroen Boone

Offline jozef

 • Administrator
 • Meer dan expert
 • *****
 • Berichten: 12.597
 • Geslacht: Man
 • Viva Bavaria !
Re: een aantal nieuwe verkeersregels vanaf 31 mei 2019
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 30 mei 2019 - 08:12:10 »
Heel veel dank voor deze uiteenzetting, Bert!

Wat betreft artikel 61.1.8: hoe verloopt dat dan onderling tussen voetgangers en fietsers? Stel dat een voetganger oversteekt, er is geen oversteekplaats, en op de weg die hij oversteekt, wil een fietser rechtdoor rijden?
"Ich misstraue Menschen, die Hunde nicht mögen. Aber ich traue jedem Hund, der Menschen nicht mag."

Offline bert.covens

 • Meer dan expert
 • *****
 • Berichten: 4.676
 • Geslacht: Man
 • May we ? Mais oui !
Re: een aantal nieuwe verkeersregels vanaf 31 mei 2019
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 30 mei 2019 - 11:18:19 »
Heel veel dank voor deze uiteenzetting, Bert!

Wat betreft artikel 61.1.8: hoe verloopt dat dan onderling tussen voetgangers en fietsers? Stel dat een voetganger oversteekt, er is geen oversteekplaats, en op de weg die hij oversteekt, wil een fietser rechtdoor rijden?

Ik zou dan denken, dat de voetganger voorrang moet verlenen aan de fietser, vermits de voetganger de rijbaan oversteekt.
Tenzij de fietser van richting verandert.  Dan moet de fietser voorrang verlenen aan de voetganger die de rijbaan oversteekt die de fietser wil oprijden.

Maar wat mij bij deze nieuwe verkeersregeling méér stoort :
Ik zie nérgens een aanpassing aan artikel 6. 
Dat zou dan betekenen bij de nieuw ingevoerde verkeerslichten sommige bestuurders tegelijk (vierkant) groen en rood kunnen hebben.
Er is dan immers nérgens bepaald dat vierkant groen een hogere waarde heeft dan het rode verkeerslicht.
Idem bij rechtsaf/linksaf door rood voor (brom)fietsers (61.1.9°)
Heeft de wetgever dan NOG MAAR EENS dezélfde fout gemaakt, als toen de verkeersborden B22/B23 ingevoerd werden ?
Of heb ik érgens wat gemist ?

En voorts .... los van het feit dat een speed pedelec een type bromfiets is, zijn er een héél aantal verschillen cfr fietsers :

Fietsers die op de rijbaan rijden, moeten achter elkaar rijden als ze een aanhangwagen trekken. 
Idem wanneer zij de rijstrook die voorbehouden is aan voertuigen van geregelde openbare diensten en aan voertuigen bestemd voor het ophalen van leerlingen of de bijzondere overrijdbare bedding mogen volgen.
Voor speed pedelecs is dit in géén van voormelde situaties mee opgenomen in de desbetreffende wettekst. 
Zij mogen dan bijgevolg in alle voormelde situaties blijkbaar wél nog naast elkaar blijven rijden.

En bij de situatie linksaf/rechtsaf door rood, is er ook al een verschil.
In de situatie van het verkeerslicht (artikel 61.1.9°), mag ook de bestuurder van een speed pedelec, en een tweewielige bromfiets klasse A/B, rechtsaf/rechtdoor door rood.
In de situatie van het verkeersbord B22/B23, mogen enkel fietsers dat.
Bijgevolg de bestuurder van een bromfiets klasse A niet, de bestuurder van een bromfiets klasse B niet, en ook de bestuurder van een speed pedelec niet.

Om het met de woorden van de bezieler van een rijbewijswebsite te schrijven.  Ik begin stilaan te denken, dat de wetgever er andermaal één grote janboel van gemaakt heeft.

Ik heb geen auto, ik heb zelfs geen bewijs om ermee te mogen rijden, maar ik heb nog nooit een vrouw horen klagen dat ik te laat gekomen ben. Dat vinden ze meestal leuk, een man die meer dan zeven minuten over de rit doet.   Jeroen Boone

Offline jozef

 • Administrator
 • Meer dan expert
 • *****
 • Berichten: 12.597
 • Geslacht: Man
 • Viva Bavaria !
Re: een aantal nieuwe verkeersregels vanaf 31 mei 2019
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 30 mei 2019 - 14:45:30 »
Citaat
Wat betreft artikel 61.1.8: hoe verloopt dat dan onderling tussen voetgangers en fietsers? Stel dat een voetganger oversteekt, er is geen oversteekplaats, en op de weg die hij oversteekt, wil een fietser rechtdoor rijden?

Ik zou dan denken, dat de voetganger voorrang moet verlenen aan de fietser, vermits de voetganger de rijbaan oversteekt.

Maar de voetganger is, van bij een gewoon kruispunt met verkeerslichten, gewoon dat hij, wanneer hij bij groen licht een rijbaan oversteekt, de voertuigen niet moet laten voorgaan.

Nu gaan pas de vonken uit de dakgoot vliegen...
"Ich misstraue Menschen, die Hunde nicht mögen. Aber ich traue jedem Hund, der Menschen nicht mag."

Offline Inazuma

 • Meer dan expert
 • *****
 • Berichten: 5.602
 • Figurant in schimmenspellen
Re: een aantal nieuwe verkeersregels vanaf 31 mei 2019
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 30 mei 2019 - 15:29:02 »
Heel veel dank voor deze uiteenzetting, Bert!

Wat betreft artikel 61.1.8: hoe verloopt dat dan onderling tussen voetgangers en fietsers? Stel dat een voetganger oversteekt, er is geen oversteekplaats, en op de weg die hij oversteekt, wil een fietser rechtdoor rijden?

Alle andere verkeersregels zijn ongewijzigd ... en gelden dus onverkort !

Voetganger: Voorrang verlenen bij oversteken op de rijbaan, voorrang hebben bij oversteken op een zebrapad ... gelden ook als het groen is.


Voorrangsborden zijn niet meer van tel, want werkende verkeerslichten.
Dus: Voorrang van rechts (en geen "niemand heeft voorrang" onzin zoals in A'pen)

Voorrang op fietspad geldt ook plots terug ...

Daar gaan er nog raar mee kijken.
« Laatst bewerkt op: donderdag 30 mei 2019 - 15:31:50 door Inazuma »
Weg Wanbeheer.be

De overheid als verkeersovertreder

Offline Inazuma

 • Meer dan expert
 • *****
 • Berichten: 5.602
 • Figurant in schimmenspellen
Re: een aantal nieuwe verkeersregels vanaf 31 mei 2019
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 30 mei 2019 - 15:36:57 »
De "vierkant groen" lichten voor "fietsers" zijn niet toepasbaar in huidige vorm.

Ze gelden niet voor bromfietsen (a noch b) of speed-pedelecs
Die mogen dus ook door "vierkant rood" vlammen ... die lichten gelden immers niet voor hen.

Men kàn die lichten dus niet plaatsen waar bromfietsen op fietspad mogen.
Maar klasse A moet verplicht op fietspad ...
En fietspad, of F99, is vereist om "fietslichten" te mògen plaatsen ...


Het was duidelijk dat de Kamer er wéér een potje van ging maken, en ze stellen niet teleur.
Ook deze aanpassing is een totale knoeiboel.
Weg Wanbeheer.be

De overheid als verkeersovertreder

Offline bert.covens

 • Meer dan expert
 • *****
 • Berichten: 4.676
 • Geslacht: Man
 • May we ? Mais oui !
Re: een aantal nieuwe verkeersregels vanaf 31 mei 2019
« Reactie #7 Gepost op: zaterdag 01 juni 2019 - 14:11:30 »
Nu gaat VTM hier al stevig de mist in :

Citaat van: VTM Nieuws
NIEUWE WEGCODE GAAT IN: VANAF VANDAAG 'VIERKANT GROEN' OP KRUISPUNTEN

Fietsers en voetgangers krijgen vanaf vandaag te maken met een versoepelde wegcode. Een nieuwe wet daarrond verscheen vorige week in het Belgisch Staatsblad. Een van de opvallendste nieuwigheden is het zogenoemde ‘vierkant groen’ op bepaalde kruispunten. Dat betekent dat alle fietsers en voetgangers uit de verschillende richtingen telkens tegelijk groen licht krijgen om over te steken, terwijl auto’s en vrachtwagens nog even moeten wachten.

https://nieuws.vtm.be/binnenland/nieuwe-wegcode-gaat-vanaf-vandaag-vierkant-groen-op-kruispunten?fbclid=IwAR0VSW2nfhAdw56tffhGcj8RX2QVpxceKhrjoUi4g8vH0a4x0iGDvSdNLh4

Uit het artikel :

Citaat
Bakfietsen met een maximale breedte van een meter worden vanaf vandaag ook toegelaten in zones voor plaatselijk verkeer en in voetgangerszones.

Euh ....

Citaat
2.15.1. “Rijwiel”: elk voertuig met twee of meer wielen, dat wordt voortbewogen door middel van pedalen of van handgrepen door één of meer van de gebruikers en niet met een motor is uitgerust, zoals een fiets, een driewieler of een vierwieler.

De bevestiging van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25 kW, waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/u bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen, brengt geen wijziging in de classificatie als rijwiel.

Het niet bereden rijwiel wordt niet als voertuig beschouwd.

Drie- en vierwielers die een breedte hebben van maximum 1 meter worden gelijkgesteld met fietsen.

Maar dat betekent daarom hoegenaamd nog niet, dat zij zomaar in een voetgangerszone toegelaten zijn !

Ten eerste, zijn ze daar uitsluitend als de verkeerstekens het voorschrijven, toegelaten !  En dan nog volgens de beperkingen die daarop vermeld staan.
Ten tweede, als de verkeersdichtheid van de voetgangers hun doorgang bemoeilijkt, moeten zij afstappen.

https://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/185-art22sexies

Citaat
22sexies.1. Tot voetgangerszones hebben alleen voetgangers toegang.

Evenwel :

2° tot die zones hebben toegang, indien verkeerstekens het voorschrijven en volgens de beperkingen die daarop vermeld staan :

a) de voertuigen die in die zones moeten laden of lossen;
b) de taxi’s, die binnen die zones een welbepaalde bestemming hebben om personen te laten in- en uitstappen;
c) de fietsers.

22sexies.2. In die zones mogen de voetgangers de volledige breedte van de openbare weg volgen.

De bestuurders die er mogen in rijden, moeten stapvoets rijden; ze moeten de doorgang vrij laten voor de voetgangers en zo nodig stoppen. Ze mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en niet hinderen.

In die zones moeten de fietsers van hun fiets afstappen wanneer de dichtheid van het voetgangersverkeer hun doorgang bemoeilijkt.

Het spelen is toegelaten.

Het is verboden te parkeren in die zones.


Voorts lees ik nog geen woord over de verkeerslichten 61.1.9° .....

Ik heb geen auto, ik heb zelfs geen bewijs om ermee te mogen rijden, maar ik heb nog nooit een vrouw horen klagen dat ik te laat gekomen ben. Dat vinden ze meestal leuk, een man die meer dan zeven minuten over de rit doet.   Jeroen Boone