Christophoros

Website en Forum => Forumwerking => Topic gestart door: jozef op dinsdag 11 juli 2006 - 12:50:44

Titel: Forumetiquette
Bericht door: jozef op dinsdag 11 juli 2006 - 12:50:44
Gedachtenwisselingen op het forum gaan gepaard met virtuele ontmoetingen van mensen met andere mensen. Deze Forumetiquette verstrekt aanwijzingen om er samen voor te zorgen dat de discussies in een aangename en serene sfeer kunnen verlopen.


De basis: respect voor elkaar

De gedachten zijn vrij. Op het forum ontmoeten mensen met zeer uiteenlopende opvattingen elkaar. Wat voor de ene vanzelfsprekend lijkt, is dat niet voor de andere. Het is niet de bedoeling gelijk te halen. Als verschillende meningen elk met rationele argumenten naar voor gebracht worden, kan de confrontatie ervan tot een wederzijdse verrijking leiden.

Het is daartoe wel vereist dat we elkaar als mensen respecteren en beleefd en vriendelijk met elkaar omgaan. Hoe meer je uit de toon valt en hoe minder hoffelijk je je op het forum gedraagt, hoe minder mensen geneigd zullen zijn je bij te treden.

Persoonsgebonden aanvallen worden niet geduld. Bijdragen die een scheldwoord, een belediging of een gelijkaardige ontsporing inhouden, worden door de forumbeheerders en moderatoren zonder commentaar uit de draad verwijderd. Als het nodig is, kan een thema in zijn geheel afgesloten worden en in de schrootpers belanden. In uitzonderlijke gevallen kan een forumlid voor een vooraf bepaalde duur het gebruik van één of meer functies van het forum ontzegd worden.

Dergelijke modererende ingrepen worden beslist niet graag doorgevoerd. Ze zijn evenwel soms noodzakelijk om een passende discussiecultuur op het forum overeind te houden.


Kies de meest geschikte forumrubriek om een nieuw thema te openen

Open eenzelfde thema niet in meer dan één forumrubriek. Het is niet bevorderlijk dat er aldus twee discussies naast elkaar over hetzelfde thema ontstaan.

Naarmate het aantal thema's toeneemt, zal het aantal forumrubrieken uitgebreid worden, zodat je snel iets kunt terugvinden.


Misverstanden vermijden

Via een schriftelijk medium zoals dit forum ontstaan gemakkelijk misverstanden. Je mist de intonatie, het stemvolume, de gelaatsuitdrukking en de gebaren.

Als je op een bijdrage wil antwoorden, vergewis je er dan van dat de auteur wel degelijk bedoeld heeft wat jij denkt. Als je twijfelt, kun je de auteur via een PB (Persoonlijk Bericht) op het forum of via e-mail vragen wat hij bedoeld heeft.

Iconen en smilies zij niet zo maar gadgets. Ze kunnen je bijdrage aangenamer en beter verstaanbaar maken. Vooral als je humor, ironie of sarcasme aanwendt, kunnen smilies dit verduidelijken. Aarzel niet om ze te gebruiken, doch overdrijf ook weer niet.

Probeer ook zoveel mogelijk de juiste termen te gebruiken. De automatische tekstvervanger van dit forum wordt geleidelijk aan uitgebreid om je daarbij te helpen.


Inhoud van je bijdragen

Als je een nieuwe bijdrage toevoegt aan een thema, zorg er dan voor dat je de andere bijdragen gelezen hebt, zodat je er rekening kunt mee houden.

Geef bij het openen van een nieuw thema een passende titel in om het geheel overzichtelijk te houden. Een titel zoals "Ik heb een dringende vraag" geeft geen informatie over de inhoud van de draad.

Wees duidelijk en schrijf verstaanbaar. Onderbouw je standpunten met sluitende argumenten.

Als je een gedeelte uit een andere bijdrage of een tekst aanhaalt, beperk je dan tot het essentiële om aan te geven waarop je gaat reageren.

Niemand leest graag bijdragen die enkele honderden regels lang zijn. Hou het bondig, zonder evenwel de verstaanbaarheid tekort te doen.

Een tekening of een foto kan soms veel verduidelijken.

Als je een automatisch onderschrift aanwendt, kun je daarvoor een passende spreuk of spreekwoord gebruiken, een beroemd citaat, of een motto dat bij jou past.


Verzorg je bijdragen

De meeste mensen die je bijdragen lezen, kennen je alleen maar via die bijdragen. Het is dan ook daarop dat ze je beoordelen.

Een goed geformuleerde bijdrage met weinig of geen taalfouten wordt ernstiger genomen dan een bijdrage die door de talrijke fouten haast onleesbaar is of door verkeerde woordkeuzes niet verstaanbaar is.

Je imago lijdt onder bijdragen die amper of niet voldoen aan de elementaire vereisten inzake stijl, vorm en niveau.

Gebruik hoofd- en kleine letters, evenals leestekens, waar ze nodig zijn. Nieuwe paragrafen maken duidelijk wat bij elkaar hoort en verluchten je bijdrage.

Herlees en herwerk je bijdrage minstens één keer volledig vooraleer je ze verzendt.

Dikwijls is het aangewezen er nog eens een nachtje over te slapen vooraleer een bijdrage te verzenden. Je vermijdt zo dat je de volgende dag moet vaststellen dat je te impulsief geweest bent.


Een PB of e-mail is soms meer aangewezen dan een bijdrage op het forum

Als je iemand wil aanspreken over taalfouten, een overduidelijke vergissing of het niet naleven van de Forumetiquette, doe dit dan via een PB of e-mail. Houd het in je bijdragen op het forum bij het thema en wat alle lezers aanbelangt.

Publiceer nooit privé-correspondentie die je via PB of e-mail ontvangen hebt, op het forum zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de auteur van het PB of de e-mail. Wel kan je, als je een vraag gesteld hebt en daar antwoorden via PB of e-mail op gekregen hebt, de inhoud ervan samenvatten in een bijdrage op het forum.

Het is onbeleefd bij het stellen van een vraag op het forum om antwoord te verzoeken via PB of e-mail. Niemand leest graag een forum waarop enkel vragen en geen antwoorden verschijnen.


Don't feed the trolls

Trolls zijn forumdeelnemers die erop uit zijn tweedracht in discussieforums te zaaien of de Forumetiquette met de voeten te treden. Ze voelen zich voldaan als anderen op hun provocerende bijdragen ingaan.

Laat trolls links liggen en meld ze aan een forumbeheerder of forumleider, die er zo nodig zal tegen optreden.

Als ieder forumlid de bijdragen van trolls gewoon negeert, verliezen die vredeverstoorders hun plezier en trekken ze verder.


"U" of "Je/Jij"

In het Vlaams gewest is het gebruik van "je" en "jij" op forums al geruime tijd ingeburgerd. Vermijd dus het gebruik van "U" of "u", dat de indruk zou kunnen wekken dat je je van de andere wenst te distantiëren. Hetzelfde geldt uiteraard voor de bezittelijke voornaamwoorden: gebruik "jouw" in plaats van "uw".

Registratie op het forum

Het creëren van twee accounts door één persoon is niet toegelaten. Het mee discussiëren onder twee verschillende 'nicks' vertroebeld de discussie voor de andere forumdeelnemers. Indien wordt vastgesteld dat iemand meer dan één account op het forum heeft kan dit leiden tot een verbanning.

Scannen van het forum

Deze website is een vrijtetijds vrijwilligerswerk, die niet de minste inkomsten oplevert, mede doordat hij in volstrekte onafhankelijkheid opereert.

Het is dan ook verboden om het volledige forum in één keer te scannen, aangezien dit, vanwege de beperkte ressources waarover zijn hosting beschikt, een ingreep inhoudt die de site schade berokkent.

Een dergelijke actie zou derhalve een informaticamisdrijf inhouden, waardoor eventueel aldus verworven bewijsvorming zou gebeurd zijn op illegale wijze, en derhalve van nul en generlei waarde zou zijn.

De voortdurend door de server automatisch aangemaakte logfiles van de site stellen ons in staat om dergelijke misdrijven aan te tonen.