Auteur Topic: vervoer van zaken  (gelezen 3372 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Offline mazda

 • Meer dan expert
 • *****
 • Berichten: 1.354
vervoer van zaken
« Gepost op: woensdag 07 oktober 2015 - 19:27:40 »
Hallo,
Welke voertuigen worden beschouwd als bestemd voor het vervoer van zaken volgens de wegcode?
Volgens welk artikel of volgens welke documenten?
Vooral voertuigen met aanhangwagens, zoals een bus met aanhangwagen, een personenauto met aanhangwagen, een auto voor dubbel gebruik met aanhangwagen enz. ivm snelheidsbeperkingen, inhaalverboden en andere verboden.

Dank voor antwoord.

Offline de rijprof

 • Meer dan expert
 • *****
 • Berichten: 766
Re: vervoer van zaken
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 08 oktober 2015 - 17:56:34 »
Niet veel te vinden in de wegcode wel bij FOD mobiliteit.
http://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/goederenpersonen
of
Koninklijk besluit van 22 mei 2014 betreffende het goederenvervoer over de weg
te vinden op:
http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/kb-220514-gv/2100-kb-22-05-2014-gv
Citaat
Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

1° “wet”: de wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg en houdende uitvoering van de verordening (EG) nr. 1071/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van richtlijn 96/26/EG van de Raad en houdende uitvoering van de verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg;

Hetgeen ik er uit versta is 'Goederenvervoer voor rekening van derden', tegen betaling m.a.w.
Autocars mag je uitsluiten, tenzij die gebruikt worden om goederen te vervoeren...
Het voertuig (met of zonder aanhangwagen) op zich speelt geen rol.

Maar, er zijn vrijstellingen die geen vrachtbrieven nodig hebben en niet aanzien worden als vervoer van zaken:
http://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/goederenpersonen/goederenderden/markt/vrachtbrieven
Bv. het vervoer van bagage, verricht met een motorvoertuig dat uitsluitend voor personenvervoer is gebouwd of met een aanhangwagen die aan dit motorvoertuig is gekoppeld.

Wat betreft verbodsborden moet je gewoon rekening houden met MTM (snelheid, parkeren, inhalen, cruise controle) of MBT (verboden richtingen) naargelang.
Je volgt gewoon de wegcode en het speelt het geen rol of het privé, vrijgesteld of commercieel vervoer is.

Wat betreft het bord C23
Citaat
C23. Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen bestemd of gebruikt voor het vervoer van zaken.
Een opschrift op een onderbord beperkt het verbod tot de bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa.
Volgens mij geldt dit ook voor goederenvervoer voor rekening van derden, zoals FOD MOB omschrijft.
We opletten! Sinds 09/2014 niet enkel voertuigen voor gebruik maar ook 'bestemd' voor vervoer van zaken, zelfs al zijn ze zonder lading.
« Laatst bewerkt op: donderdag 08 oktober 2015 - 18:22:21 door de rijprof »

Offline mazda

 • Meer dan expert
 • *****
 • Berichten: 1.354
Re: vervoer van zaken
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 08 oktober 2015 - 18:21:51 »
Beste Rijprof,

Om verder te gaan met het voorbeeld van de C23 dat je zelf aanhaalt. Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen bestemd of gebruikt voor het vervoer van zaken.
Een opschrift op een onderbord beperkt het verbod tot de bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa.

1) Ik kom daar aan met een autocar en een aanhangwagen DE boven de de toegelaten aangeduide massa. Mag ik voorbij het bord C23 ja of neen en waarom?

2) Ik kom daar aan met een zware personenwagen type jeep ( geen lichte vracht) en een aanhangwagen BE vol bouwmaterialen boven de toegelaten aangeduide massa. Mag ik voorbij het bord C23 Ja of neen en vooral waarom?

Dank voor antwoord

Offline de rijprof

 • Meer dan expert
 • *****
 • Berichten: 766
Re: vervoer van zaken
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 08 oktober 2015 - 18:27:01 »
1. ja, want met de autocar vervoer je personen en/of bagage, dus geen goederen.

2. ja, want je doet privé vervoer.

Ik steek er mijn hand niet voor in het vuur. Dat is wat ik uit de teksten begrijp.
bron: http://www.wegcode.be/wetteksten/secties/wetten/wet150713-gv/2096-wet-15-07-2013-gv
Citaat
Wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg
...
Art. 2. Deze wet is van toepassing op :

1° het vervoer van goederen over de weg tegen vergoeding verricht door middel van een voertuig of een sleep;

2° de lege ritten over de weg die verband houden met een in 1° bedoeld vervoer, verricht door middel van een voertuig of een sleep;

3° het vervoer van goederen over de weg voor eigen rekening in de gevallen bepaald in artikel 28, 1°, b), verricht door middel van een voertuig of een sleep.
( Art. 28. De Koning bepaalt :
  1°
  b) voor de voertuigen ingeschreven buiten de Europese Unie, de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en die worden gebruikt om de Belgische grenzen te overschrijden,)
of
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013071522&table_name=wet

Misschien best even wachten op andere reacties. Hier zitten grotere experten, onderlegd in deze materie, dan ik.
« Laatst bewerkt op: donderdag 08 oktober 2015 - 19:23:24 door de rijprof »

Offline Inazuma

 • Meer dan expert
 • *****
 • Berichten: 5.602
 • Figurant in schimmenspellen
Re: vervoer van zaken
« Reactie #4 Gepost op: vrijdag 09 oktober 2015 - 15:52:37 »
Nergens bepaald door de wegcode.

Nergens bepaald dat die goederen in commerciële veband vervoerd moeten worden.
Nergens bepaald dat privé goederen uitgesloten zijn.
Nergens bepaald dat bagage in een bus géén goederen zijn ...

Mixen van wetgeving is gevaarlijk.
Als je dat doet zou een privé gebruikte lichte vrachtwagen dus niet gebruikt worden voor het vervoer van goederen  ...
Maar rij er maar eens mee door de Konijnenpijp in A'pen ...


De C23 gaat niet enkel over voertuigen bedoeld of bestemd voor goederen vervoer, ook over voertuigen gebruikt voor dergelijk vervoer ...
Kemel van jewelste in de wegcode.
« Laatst bewerkt op: vrijdag 09 oktober 2015 - 15:54:40 door Inazuma »
Weg Wanbeheer.be

De overheid als verkeersovertreder

Offline de rijprof

 • Meer dan expert
 • *****
 • Berichten: 766
Re: vervoer van zaken
« Reactie #5 Gepost op: vrijdag 09 oktober 2015 - 19:21:50 »
OK, dan moet ik mijn mening herzien.
'KB van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg' mag je dus niet als definitie aanzien van wat vervoer van goederen betekent in de wegcode...

Wat dan wel?  ???
Waar vind je de juiste omschrijving van wat 'vervoer van zaken' (of goederen) precies is?
« Laatst bewerkt op: vrijdag 09 oktober 2015 - 19:24:54 door de rijprof »

Offline jozef

 • Administrator
 • Meer dan expert
 • *****
 • Berichten: 12.567
 • Geslacht: Man
 • Viva Bavaria !
Re: vervoer van zaken
« Reactie #6 Gepost op: vrijdag 09 oktober 2015 - 22:29:55 »
Waar vind je de juiste omschrijving van wat 'vervoer van zaken' (of goederen) precies is?

Koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

Artikel 1 - Begripsomschrijving

§ 1. Classificatie volgens de internationale voertuigcategoriëen

2. Categorie N: Voor het vervoer van goederen ontworpen en gebouwde motorvoertuigen met ten minste vier wielen.
"Ich misstraue Menschen, die Hunde nicht mögen. Aber ich traue jedem Hund, der Menschen nicht mag."

Offline Inazuma

 • Meer dan expert
 • *****
 • Berichten: 5.602
 • Figurant in schimmenspellen
Re: vervoer van zaken
« Reactie #7 Gepost op: zaterdag 10 oktober 2015 - 22:11:32 »
En ook dat is weer wat anders dan de wegcode ...

Een jurist zal je steeds zeggen de definities uit 1 KB niet over te zetten naar een ander KB, maar de wetgeving toepassen verwacht anderzijds wél dat men dat doet ... want anders ìs er gewoon geen bepaling.

Het is het enerzijds niet bepalen van begrippen, en anderzijds het meervoudig bepalen van andere begrippen in diverse wetgevende stukken, dat tot een onoplosbare puzzel leidt in België .
Weg Wanbeheer.be

De overheid als verkeersovertreder

Offline mazda

 • Meer dan expert
 • *****
 • Berichten: 1.354
Re: vervoer van zaken
« Reactie #8 Gepost op: zondag 11 oktober 2015 - 21:15:45 »
Help :
Art 17.2.7° buiten de bebouwde kom, op de openbare wegen waarvan de rijbaan twee rijstroken in de gevolgde rijrichting omvat, voor bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton.

Deze bepaling is niet van toepassing bij het inhalen van voertuigen die gebruik maken van een voorbehouden rijstrook voor traag verkeer, noch ten opzichte van landbouwvoertuigen.

17.2bis. In afwijking van artikel 17.2., 7°, is het links inhalen van een gespan, van een tweewielig motorvoertuig of van een voertuig met meer dan twee wielen buiten de bebouwde kom, op de openbare wegen waarvan de rijbaan twee rijstroken in de gevolgde rijrichting omvat, toegelaten voor de bestuurders van voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton wanneer het verkeersbord F107 is aangebracht, behoudens bij neerslag voor voertuigen en slepen gebruikt voor het vervoer van zaken met een toegelaten massa van meer dan 7,5 ton.


Hoe toepassen bij BE en DE?

Offline Inazuma

 • Meer dan expert
 • *****
 • Berichten: 5.602
 • Figurant in schimmenspellen
Re: vervoer van zaken
« Reactie #9 Gepost op: zondag 11 oktober 2015 - 23:37:05 »
In de praktijk wordt de definitie van het trekkende voertuig gebruikt, ook al zit er in een trekkend personenvoertuig niemand buiten de bestuurder en ligt de zware aanhanger vol goederen ...

In de wegcode staat dus nergens zo dat dit zo hoort toegepast te worden ...
Weg Wanbeheer.be

De overheid als verkeersovertreder

Offline de rijprof

 • Meer dan expert
 • *****
 • Berichten: 766
Re: vervoer van zaken
« Reactie #10 Gepost op: zondag 25 oktober 2015 - 18:35:12 »
@ Mazda,
Ik heb mijn licht eens gaan opsteken op een bevriend forum bij een persoon die veel weet over vervoer van zaken.
Volgens hem moet je kijken naar de inschrijving van het voertuig om na te gaan of het een voertuig is voor vervoer van zaken.
Zo kan het bijvoorbeeld een met onderbord +1,5 t
verboden zijn voor een Berlingo ingeschreven als lichte vracht met een MTB van bv. 2 ton
en toegelaten voor een Berlingo ingeschreven als personenwagen met de achterbank plat en volgeladen met een MTB van bv. 2 ton.

2 bijna identieke auto's met dezelfde MBT, maar andere inschrijving.

Offline Inazuma

 • Meer dan expert
 • *****
 • Berichten: 5.602
 • Figurant in schimmenspellen
Re: vervoer van zaken
« Reactie #11 Gepost op: zondag 25 oktober 2015 - 18:55:07 »
Benieuwd wat ze gaan uitspoken met personenwagens met een zware aanhanger boven 1,5 ton (die zijn apart ingeschreven als voertuig)
Weg Wanbeheer.be

De overheid als verkeersovertreder

Offline mazda

 • Meer dan expert
 • *****
 • Berichten: 1.354
Re: vervoer van zaken
« Reactie #12 Gepost op: zondag 25 oktober 2015 - 20:07:39 »
@ Mazda,
Ik heb mijn licht eens gaan opsteken op een bevriend forum bij een persoon die veel weet over vervoer van zaken.
Volgens hem moet je kijken naar de inschrijving van het voertuig om na te gaan of het een voertuig is voor vervoer van zaken.
Zo kan het bijvoorbeeld een met onderbord +1,5 t
verboden zijn voor een Berlingo ingeschreven als lichte vracht met een MTB van bv. 2 ton
en toegelaten voor een Berlingo ingeschreven als personenwagen met de achterbank plat en volgeladen met een MTB van bv. 2 ton.

2 bijna identieke auto's met dezelfde MBT, maar andere inschrijving.

Ja dat is duidelijk, maar de vraag blijft dezelfde : wat met een berlingo ingeschreven als personenwagen met een aanhangwagen categorie BE?

Offline de rijprof

 • Meer dan expert
 • *****
 • Berichten: 766
Re: vervoer van zaken
« Reactie #13 Gepost op: maandag 26 oktober 2015 - 09:58:51 »
Speelt geen rol.
De inschrijving van het trekkend voertuig bepaalt of het gaat over vervoer van zaken (goederen).

De Berlingo ingeschreven als personenwagen, met aanhangwagen mag voorbij dat bord.
De Berlingo ingeschreven als lichte vracht, met aanhangwagen mag NIET voorbij dat bord.
« Laatst bewerkt op: maandag 26 oktober 2015 - 10:01:13 door de rijprof »

Offline bert.covens

 • Meer dan expert
 • *****
 • Berichten: 4.663
 • Geslacht: Man
 • May we ? Mais oui !
Re: vervoer van zaken
« Reactie #14 Gepost op: maandag 26 oktober 2015 - 15:59:30 »
Speelt geen rol.
De inschrijving van het trekkend voertuig bepaalt of het gaat over vervoer van zaken (goederen).

De Berlingo ingeschreven als personenwagen, met aanhangwagen mag voorbij dat bord.
De Berlingo ingeschreven als lichte vracht, met aanhangwagen mag NIET voorbij dat bord.

Zo wordt het in de praktijk wellicht toegepast, maar er is geen enkele bepaling in die zin in de wegcode.  Neem ik de betekenis er eventjes bij:


C23. Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen bestemd of gebruikt voor het vervoer van zaken.
Een opschrift op een onderbord beperkt het verbod tot de bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa.


De Berlingo ingeschreven als personenwagen, met aanhangwagen mag voorbij dat bord.   gebruikt voor het vervoer van zaken
De Berlingo ingeschreven als lichte vracht, met aanhangwagen mag NIET voorbij dat bord.  bestemd voor het vervoer van zaken

Zo gek is de vraag van MAZDA dus niet .....

Om twee redenen, vind ikzelf die wettekst alvast héél ongelukkig (want dubbelzinnig) geformuleerd.

1) Er wordt enkel vermeld voertuigen (ipv voertuigen en slepen).  Ook een aanhangwagen is een voertuig op zich.
2) De formulering "bestemd en gebruikt voor".  (en vooral dan dat laatste).
« Laatst bewerkt op: maandag 26 oktober 2015 - 18:38:46 door bert.covens »
Ik heb geen auto, ik heb zelfs geen bewijs om ermee te mogen rijden, maar ik heb nog nooit een vrouw horen klagen dat ik te laat gekomen ben. Dat vinden ze meestal leuk, een man die meer dan zeven minuten over de rit doet.   Jeroen Boone